Ethem Pertev Bey Yalısı yüzyılımızın başında (1860) inşa edilmiş olmasına, arabesk ve artnouveau üslubuna rağmen, Boğaziçi posterlerinde baş köşede bulunur..

Bir adı da "Süslü Yalı" olan Ethem Pertev Bey Yalısı, Saraylı Fatma hanım tarafından inşa ettirilmiştir. Ethem Pertev Bey onun kiracısı olarak ilkin 1905'te bu yalıda yaz geçirmeye başlamış ve 1908'de kiracılıktan çıkıp yalının sahibi olmuş.

Uzun yıllar burada yaşayan ve Türk eczacılığının önemli bir ismi sayılan Ethem Pertev Bey' in Kanlıca' da ki yalısı 1932'de bir kaynağa göre Şirket-i Hayriye kaptanlarından Hayri Bey'e, bir kaynağa göre Mürşide Hanım adında birine satıldı.

Yalı iki bölümden ibarettir. Kanlıca yönündeki harem kısmı kayıkhaneler üzerine iki katlı olarak inşa edilmiştir. Harem kısmı binasına, içinde merdiveni bulunan bir sofadan girilir. Deniz tarafında odalar; diğer tarafta da servis kısımları bulunmaktadır. Üst katta ise aynı sofa mevcut olup deniz üzerinde iki tane olmak üzere dört odası vardır. Bu kattan, ayrıca, küçük bir merdivenle çatı arasına çıkılır. Yalının selamlık kısmı ise bahçenin diğer ucundadır. Tek katlı olan bu bina harem kısmı ile aynı mimari üsluba sahiptir. Boğaziçi'nin harem ve selamlıkları ender yalılarından olan bina geleneksel konut mimarisinin geç üsluba iyi bir uyarlamasıdır."

Bu yalıda henüz oturmaktayken, Ethem Pertev Bey Adliye Nezareti memurlarından Ziya Bey'in komşu arsasını satın almış ve arada küçük bir bahçe bırakarak güney sınır ucuna da selâmlık dairesi yaptırmıştı. Bu tek katlı küçük bina da hâlâ duruyor.