Barok bir plan üzerine, duvarları ahşap neoklasik üslupta 19. yy ikinci yarısında inşa edilen Çubuklu dönemecindeki Halil Ethem Paşa Yalısı, Türk bilim/sanat hayatında yeri olan bir ailenin günümüze kadar gelebilmiş 150 yıla yaklaşan hatırasını da taşır.

Sahilhane'nin ilk sahibi 2. Abdülhamid' in sadrazamlarından ilim ve devlet adamı Ethem İbrahim Paşa'dır. Kendisi XIX.yüzyıl boyunca yaşamış, pek çeşitli memuriyetlerde bulunmuştur. Ethem İbrahim Paşa'nın iki oğlu, müzeciliğimizin ve sanat hayatımızın unutulmaz isimlerinden Osman Hamdi ve Halil Ethem beylerdir. Onların hatıraları da yalıya ayrı bir değer katmaktadır.

Yalının taş hizmet katı üzerine, iki ahşap/bağdadi katı olup; her katta güney ve kuzeyde olmak üzere iki merdiveni, iki büyük sofası, bir büyük sofa/salonu, altı odası, iki tuvalet/ banyosu bulunmaktadır.

XIX. yüzyıla ait olan Halil Ethem Paşa Yalısı, mimari karakteri hiç bozulmadan korunabilmiştir. Harem bahçesinde, Kanlıca körfezindeki yıkılan Bahaî* yalısından gelme çok güzel bir selsebil vardır.