Cumhuriyet'in başında Fransa'da ölen ve bir Fransız Markisi olan yalının yaptırıcısı, Melike Aliye Hanım'la evlenebilmek için İslâmlığı kabul ederek, Ahmet Necip ismini alıyor ve daha sonra da II.Abdülmecid devrinde) yalı ile arkasındaki yamaçta bir köşk yaptırıyor. Kuzey yönündeki yalının rutubeti dikkate alınarak, bu sakıncayı göstermeyecek biçimde yaptırılan küçük köşk yıkılmıştır.

Tarihi yalının 7 Mart 1983 günü çıkan yangında, sadece deniz ve cadde yönündeki yarım duvarları kalmıştı. Şimdilerde elektrik tesisatının olduğu Büyük kayıkhanede o zamanlar küçük bir yat durur, jeneratörüyle yalıyı da aydınlatırmış. I. Dünya Harbi esnasında devlet yata ve jeneratöre el koymuş.

Yalıyla ilgili ilginç bir anıda, Irak Kralı Faysal' ın Boğaz'da gezerken yalıya uğrayarak kahve içmesi ve çok beğenerek satın almak niyetini belirtmesidir.

Marki Necip Bey Yalısı'nın (1985-1990) restorasyonunda, altındaki geniş kayıkhanesi vitrayla kapatılmış ve önüne rıhtım yapılmıştır.