Art nouveau üslubu esintili, rengi, müştemilatları ve konumuyla, 1895 yılında inşa edilen ve varlıklı bir ailenin restore ettirdiği Boğaziçi'nin Anadolu yakasının dikkat çeken bu yalısının tarihteki mülkiyet durumu şöyledir :

II.Abdülhamit dönemi' nde Nuri Paşa'nın oğlu, ressam Hami bey yanlarındaki yalının sahibi olan Marki Necip'in kızı markiz ile evlenmiştir. Hami beyden yalıyı CHP ziraat vekillerinden Muhlis Erkmen satın almış; ondan da Sadıkzadeler satın almışlardır.

"Rahmi Koç yalısı, Boğaziçi yalılarından farklı olarak, organik balkonu, pencerelerinde Fransız kepenkleriyle bir geçiş dönemi yapısıdır. Son devir dejenerasyonunu yansıtıyor."

Mimar Turhan Giritlioğlu (29.01.1991)