Rıhtımındaki iki arslan heykelinden dolayı "Arslanlı Yalı" ismiyle de anılan Sait Halim Paşa Yalısı, neo-klasik tarzda 19. yy son çeyreğine aittir. Üslubuna uygun olarak, daha sakin dış görünüşüne karşın, dekorasyonunda ağır arabesk unsurlar kullanıldığından, küçük bir Arap sarayını andırır.

Yalının planında harem ve selamlık aynı çatı altında düşünülmüştür. Her iki bölüme -güney ve kuzeyden- ahşap, camekanlı bölmelerle girilir ve kuzey yönü harem, güney yönü selamlıktır.

"Sait Halim Paşa (1861-1921): Osmanlı Sadrazamlarından Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın dört oğlundan biri olan Mehmet Abdülhalim Paşa'nın oğludur.

Yalının yarı inşasına Sait Halim Paşa'nın kardeşi Hidiv Abbas Halim Paşa katkıda bulunmuştur. Sait Halim Paşa ölünce yalı varislerine kalıyor. Araplara kiraya veriliyor. Hatta bir dönem Kral Faysal'a bütünüyle yazlığına kiraya verilmiştir. Bina Turizm Bankası'na geçince, bir müddet sadece yabancıların girebildiği kumarhane yapıldı. Yangın tehlikesi ve benzeri sebeplerle kumarhane 1972 yılında Hilton'a nakledildi. Bina halen kapalı bulunmakta, ancak güney bahçesi yazlık lokanta, kuzey bahçesi plaj olarak kullanılmaktadır. Bahçenin kuzey ucunda, minik bir deniz hamamı (lido) var. Yalıda önceleri üç yönden denize girilebiliyordu.

1995'te, Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde çıkan sır dolu yangında büyük bölümü kül olan Yeniköy'deki Sait Halim Paşa Yalısı'nın 1998'de başlayan yenileme çalışmalarına 1.7 trilyon lira harcandı. Çalışmalar, Prof. Dr. Doğan Kuban başkanlığında, 7 danışmanın denetiminde, Emek İnşaat tarafından yapıldı. Restorasyonda, yalının yangından önceki değil, 1890'lardaki görünümü temel alındı.